[alchemy Books] ePUB Trys sekundės dangaus ↠ Sigitas Parulskis – eBook and Kindle ePUB

Summary Trys sekundės dangaus

Summary Trys sekundės dangaus Trys sekundės dangaus Summary ¼ 7 Sigitas Parulskis ½ 7 Free read Šio teksto pasakotojas pasielgė mažų mažiausiai negarbingai Mano geranoriškai pasiūlytą pagalbą patirtį temas įvaizdžius pastabas jis panaudojo taip kad dabar galiu jas vadinti pavogtomis Maža to jis žvelgia į mane nepatikliai atsainia. Skai iau ir g r jausi puikiai sur stas pasakojimas tik man nebuvo baisiai domus gal d l to kad knyga pasirod labiau vyri ka nei moteri ka ne d l keiksma od i ir vulgarum jie man netrukdo prie ingai kelia pagarb nes ne visi dr sta taip ra yti ypa m s Marijos em je Bet kuriuo atveju d iaugiuosi susipa inusi su Sigitu Parulskiu savoti ku lietuvi ku Bukowski Remarku

Download ↠ eBook, PDF or Kindle ePUB ½ Sigitas Parulskis

Trys sekundės dangaus

Summary Trys sekundės dangaus Trys sekundės dangaus Summary ¼ 7 Sigitas Parulskis ½ 7 Free read I netgi su vos juntamu pasidygėjimu tarsi manęs čia apskritai neturėtų būtiBuvęs desantininkas tarnavęs SSSR Ginkluotųjų pajėgų dalinyje dislokuotame buvusios VDR teritorijoje yra kankinamas nemalonios nuojautos kad jo tarnyba vis dar nes. Citatos23psl laisvas mogus kai j i tinka nes km nekaltina nieko i skyrus save23psl Koks kvailys pjauna ak ant kurios tupi Esu nupjov s imt toki ak nes manydavau jog griauti bet kok pastovum ir yra tikrasis autenti kumo ie kojimasTaip uoliai mokiausi i savo klaid kad klaidos mano gyvenime tapo ne i imtis o norma31psl Galb t a laimingiausias pasaulyje mogus nes numirti nesp jus pajusti mirties baim s tai beveik tas pats kaip nemirti niekados tai ir yra tikroji am inyb s kaina am inyb s laikas suspaustas tris sekundes per kurias nesp ji apsinuodyti mirties baime44psl Puikyb puikyb galima bent pak sti nes ji autonomi ka orientuota savinink bet kyrumas u j mones reik t sodinti pakel se ant kuol su lentel mis ant kr tini A kyrus67psl Vyras ir j ra visuomet lygu moteris 67psl Idioto svajon s pa ios gra iausios92psl Adrenalinas ir mirties baim suartina mones183 184psl Revoliucija noringa moteris d l jos kraustosi i proto ne tik vyrai bet ir moterys jai vergauja ir id jos ir abstrak iausios s vokos ir laisv ir mirtis nes Revoliucijos rankis minia ir mon s did i j s j d i metu mir ta ne vardan laisv s ir meil s o vardan minios Minia pati sau vertyb minioje nebaisu mirti minia neturi nei praeities nei ateities minia sklidina pragari kos energijos kuri naikina individ kuri u go ia savisaugos instinkt mon s minioje mir ta ne u t vyn mon s mir ta u mini Revoliucin s minios dievai politikai poetai kunigai

Sigitas Parulskis ½ 7 Free read

Summary Trys sekundės dangaus Trys sekundės dangaus Summary ¼ 7 Sigitas Parulskis ½ 7 Free read Ibaigia jis nuolatos verčiamas tarnauti tėvynei Dievui moteriai alkoholiui Arba gyvenimas yra didelė blaivykla kurioje žmogus blaivinamas baime prievarta ir pažeminimu Tai ne autobiografinė knyga nors autorius nevengia naudotis asmenine patirti. Tu ia iame pasaulyjeVie patiekaip ba ny ioje nakt Turb t to ir reik jo iuo metu Visai neblogai prie paskutinis skyrius ypa

  • Hardcover
  • 215
  • Trys sekundės dangaus
  • Sigitas Parulskis
  • Lithuanian
  • 12 December 2017
  • null