Title : Buron
Format : Paperback
Pages : 159 pages
Publisher : Aam Amilia
Language : Sundanese

Sikep idealisme Andika ngabalukarkeun manehna kudu kadungsang dungsang nyingkahan sagala hal anu patukang tonggong jeung prinsip hirupnaSumirah pamajikanana jadi kababawa balangsak Cintana nu pangger mawa dirina ngalalana kana dunya anu samemehna tacan kasungsiCinta nu sajati pamadegan nu pageuh didoja ku geleberna dunya jeung rembetna leuweung kahirupan