[download uản trị dựa vào tri thức] Epub Author Ikujiro Nonaka

  • Paperback
  • 504
  • uản trị dựa vào tri thức
  • Ikujiro Nonaka
  • Vietnamese
  • 24 November 2019
  • null

Ikujiro Nonaka ☆ 3 free download

characters ☆ eBook or Kindle ePUB ☆ Ikujiro Nonaka review uản trị dựa vào tri thức 103 Hiện nay đang có một sự thay đổi lớn hướng đến nền kinh tế dựa trên tri thức nền kinh tế tri thức nơi tri thức là nguồn lực uan trọng nhất thay chỗ cho những nguồn lực uản lý truyền thông như đất đai vốn và nhân lựcHiểu được điều đó cuốn sách này trình bày những phát triển mới nhất về lý thuyết sáng tạo và uản lý tri.

characters uản trị dựa vào tri thức

uản trị dựa vào tri thức

characters ☆ eBook or Kindle ePUB ☆ Ikujiro Nonaka review uản trị dựa vào tri thức 103 Toyota Canon Eisai Cuốn sách khảo sát việc uản lý tri thức như là một khái niệm toàn cầu và phù hợp với bất kỳ công ty nào muốn phát triển thịnh vượng và phồn vinh trong nền kinh tế toàn cầu Và nhờ vào mô hình kinh tế và mô hình doanh nghiệp dựa vào tri thức này nà nhiều công ty và một số uốc gia đã đang và sẽ tiếp tục dẫn đầu.

characters ☆ eBook or Kindle ePUB ☆ Ikujiro Nonaka

characters ☆ eBook or Kindle ePUB ☆ Ikujiro Nonaka review uản trị dựa vào tri thức 103 Thức của học giả hàng đầu trong lĩnh vực này Giáo dư Ikujiro Nonaka Một trong 20 tư tưởng gia về uản trị có ảnh hưởng nhất thế giới Theo bình chọn của Wall Street Journal năm 2005Cuốn sách mở rộng và bổ sung cho lý thuyết dựa trên tri thức hiện có và nghiên cứu thực tế tại 10 doanh nghiệp đa uốc gia thành công của Nhật Bản như Honda.