[Read online Temno author Alois Jirásek] epub ↠ Alois Jirásek


  • Hardcover
  • 561
  • Temno author Alois Jirásek
  • Alois Jirásek
  • Czech
  • 22 July 2017
  • null

characters Temno author Alois Jirásek

characters Temno author Alois Jirásek Free read Temno author Alois Jirásek 106 Alois Jirásek ☆ 6 Download ?tí Prahu po boku svého otce který si pro ni přišel a míří za hranice Čech Pro ni je v tuto chvíli „temno“ tam kam se vzdaluje od Jiřího zatímco její otec je šťasten že ji z této „temné země“ odvádí Temno tedy znamená ve vrcholné Jiráskově próze víc než rekatolizaci a náboženský útisk Temný a smutný je u Jiráska svět který překáží lásce ve jménu názorových rozdílů Temná je v Temnu každá slepá víra v autority temná je víra v zázraky temná je každá nesnášenlivost Temná je i snaha přizpůsobených vymýtit každou nepřizpůsobivost byť navenek neprojevovanou Epilog v Temnu je málo útěšný Helenčin tichý stesk dráždí k nesouhlasu a provokuje otázky Svět z něhož byli tajní nekatolíci vyrváni pozbyl v Temnu svou dřívější jistotu a klid Slavnost svatořečení Jana Nepomuckého kterou se uzavírá v Temnu obraz Prahy má účinek ne zcela jednoznačný na okraji zfanatizovaných davů přihlížejí ohňostrojům jedinci s ironií s pohrdáním i s bolest.

characters ¸ PDF, eBook or Kindle ePUB ☆ Alois Jirásek

Temno author Alois Jirásek

characters Temno author Alois Jirásek Free read Temno author Alois Jirásek 106 Alois Jirásek ☆ 6 Download Ní roku 1729 pak uzavírá Jiráskův obraz pobělohorské Prahy a všichni nekatolíci v Temnu představeni buď zahynuli anebo z Čech odešli A přece román který takto předvedl moc jezuitů nad Čechami a schopnost Čechů se jí podvolit nese povzbudivé poselství které však není uloženo v historických událostech ale v lidských osudech románu Mezi postavami románu zaujímá zvláštní místo Helenka Machovcová evangelička pohybující se jako služebná mezi katolickým panstvem Na Skalce i v zámožné milé rodině Březinů v Praze je Helenka přitahována laskavostí svých chlebodárců a málem si vyčítá že před nimi tají své odlišné vyznání Když pak do těchto rozpor ještě vstoupí láska k Jiřímu Březinovi mívá chvíle kdy by se nejraději vzdala svých vnitřních výhrad a splynula s hodnými katolíka a s jejich jistotami Jenže jsou to právě oni kdo se bojí kacířů a štítí se chudoby a tak se Jiří nakonec podvolí otcově zákazu myslet na svatbu s Helenkou a ona v pláči opou?.

Alois Jirásek ☆ 6 Download

characters Temno author Alois Jirásek Free read Temno author Alois Jirásek 106 Alois Jirásek ☆ 6 Download Románem Temno napsaném v letech 1912 – 1913 se Jirásek zařadil do galerie beletristických obrazů o pobělohorských Čechách Obohatil jí zejména svou věcnou poučeností střízlivým přednesem a objektivitou V září 1723 více než sto let po bitvě bělohorské se pan regent Lhotský vrací na Skalku malý zámeček pln dojmů a očekávání Jenže nenadálé setkání s jezuity ho vytrhne z počáteční pohody a navodí v něm dokonce rozmrzelost z vlastního strachu Dalším protihráčem temných časů je udavač a slídil muž chtivý moci správce Čermák Pod střechou myslivny začínáme pak tušit jeho budoucí oběti lidi tiché a pracovité tajné nekatolíky Tušení se brzy začne potvrzovat a to hned při uvedení Helenky Machovcové při její polekané reakci na obrázek svatého Jana Nepomuckého Uvnitř české společnosti vládne napětí Rekatolizační úsilí a násilí vrcholí Památka Jana Husa je nahrazována kultem nového svatého – Jana Nepomuckého Dlouho chystaná oslava jeho svatořeče.